Đường dây nóng: +7965 111 2660

Giới thiệu
Ti?u s? & L?ch s? KHOA H?C C?A GS.TSKH B?I QU?C CH?U
Sinh ng?y 3 th?ng 4 n?m 1942 t?i Long H?, V?nh Long, Vi?t Nam. Gi?o s?, ti?n s? khoa h?c danh d?. Gi?m ??c Trung t?m Vi?t Y ??o Qu?c t?, TP.HCM, Vi?t Nam ??a ch?: 16 ???ng K? Con, ph??ng 7, qu?n Ph? Nhu?n, TP.HCM, Vi?t Nam.
image about

Sự kiện

Hình ảnh

Tin tức

Video

Zalo
Hotline